Procenten berekenen

%


Procenten (latijn: pro centum, per honderd) berekenen. Bereken eerst wat 1% is. Dit doe je door het getal te delen door 100. Daarna vermenigvuldig je het getal weer met een percentage- bedrag van één tot honderd. Men kan procenten ook gebruiken om een verhouding aan te geven. Voorbeeld: als men spreekt over 'de helft' dan kan men dus ook zeggen '50%'. 1% is één honderdste van een deel.

Privacy/Disclaimer